Shop
Ultimele 100 de articole

Sfantul Gheorghe: Traditii, obiceiuri superstitii. Acatistul Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de biruinta

22 aprilie 2021, , Vizualizări:
Sfantul Gheorghe

Acatistul Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de biruinta

 

Condac 1:

Multnevoitorului al lui Hristos Ma­re­lui Mucenic Gheorghe, acum toti din su­flet sa-i cantam, laudandu-l pe el in sfintitele locasuri, ca pe un preastralucit mare soare al mu­cenicilor; si ca unui aparator al credinciosilor si ajutator, cu credinta sa-i can­tam: Bucura-te, purta­torule de biruinta, mare mucenice Gheorghe!

Icos 1:

inger intru nevointa cu adevarat te-ai ara­tat, purtatorule de biruinta al lui Hris­­tos Gheorghe; ca materialnic si cu trup fiind, vite­jeste pentru credinta ca un nema­terialnic si fara de trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem tie unele ca acestea:
Bucura-te, ca te-ai aratat fire mai presus de fire;
Bucura-te, ca te-ai aratat materie mai presus de materie;
Bucura-te, tanarule, veselule si prea­fru­mosule;
Bucura-te, incepatorule de nevointa al lui Hris­tos preaalesule;
Bucura-te, inger intrupat, care covarsesti pe cei muritori;
Bucura-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;
Bucura-te, ca intru nevointa in chipul soa­relui te-ai aratat;
Bucura-te, ca, dupa fel, ca un inger te-ai in­fa­tisat;
Bucura-te, adevarata lucrare a darului;
Bucura-te, curata nelucrare a firii;
Bucura-te, prin care credinta s-a inaltat;
Bucura-te, prin care ratacirea s-a stricat;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 2:

Vederile mintii avandu-le curatite, ai ales mai mult a patimi pentru Zi­di­torul si im­preuna a muri cu El, decat a trai si a avea castigare vremelnica; pentru ca ai dorit a te in­cununa cu cununa mucenicilor si a canta Dom­nului: Aliluia!

Icos 2:

Gheorghe, de trei ori fericite, plugar al cin­stirii de Dumnezeu te-ai aratat dupa numire; iar necinstirii dezradacinator, toata inse­laciunea idolilor din radacina smul­­gand-o. Pen­tru aceasta, vrednic esti a auzi de la toti acestea:
Bucura-te, semanatorul copacilor dreptei credinte;
Bucura-te, taietorul neghinelor inselaciunii;
Bucura-te, ca ai smuls spinii idolilor;
Bucura-te, ca ai semanat holda credintei;
Bucura-te, ca pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos;
Bucura-te, ca pe multi ai adus mantuiti lui Dumnezeu;
Bucura-te, purtatorule de grija al sadurilor slu­­jirii Treimii;
Bucura-te, taietorul radacinilor credintei pagane;
Bucura-te, cel ce ai arat pamantul cel ne­roditor;
Bucura-te, cel ce l-ai aratat lui Dumnezeu roditor;
Bucura-te, prin care nedumnezeirea s-a pierdut;
Bucura-te, prin care cunostinta de Dum­nezeu a rasarit;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 3:

Din inaltime putere primind, te-ai ara­tat vi­teaz ostean, nevoitorule, al ne­stri­ca­tului imparat Iisus, de stricaciosul im­parat nete­man­du-te, ci, de Dumnezeu luminat fiind, Domnului canti asa: Aliluia!

Icos 3:

Avand, o, purtatorule de biruinta, ca o mare pavaza credinta lui Hristos in ini­ma, ca un leu ravnind, in mijlocul ne­vo­intei barbateste ai stat cu indrazneata cu­ge­tare. Pentru aceasta te binecuvantam, zicand:
Bucura-te, incepatorule de toata biruinta al lui Dumnezeu;
Bucura-te, voievodule al lui Hristos;
Bucura-te, luptatorule nebiruit al credintei;
Bucura-te, de biruinta purtatorule, mare ne­voi­torule al Duhului;
Bucura-te, prea tare David, care ai omorat pe Goliat;
Bucura-te, prea viteazule Samson, care ai bi­ruit pe cei de alt neam;
Bucura-te, al dreptei credinte in lupte bi­ruitorule;
Bucura-te, al relei credinte puternic cio­pli­torule;
Bucura-te, ca esti imbogatit cu inima de fier;
Bucura-te, ca te lauzi cu piept de diamant;
Bucura-te, viteazul Crucii cel biruitor;
Bucura-te, uriasul credinciosilor cel de cu­nuna purtator;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 4:

Ziditorului cu ravna ravnind, ca Ilie de demult, de sineti chemat, intru ne­vo­inte ai intrat; ca n-ai suferit a unge capul tau, sfinte, cu untdelemnul pacatosilor. Pentru aceea, vred­nicia de voievod ai aruncat-o lor, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4:

Ale slujitorilor de idoli defaimatoare po­runci cele scrise impotriva cresti­ni­lor si a lui Hristos auzindu-le, purtatorule de lupte, cu sufletul te-ai ranit ca un urmator al lui Hristos; pentru aceea lumea si trupul dis­pretuind, auzi acestea:
Bucura-te, ca pe stricacioasa bogatie ai urat;
Bucura-te, ca pe aceasta saracilor ai im­partit-o;
Bucura-te, impotriva indulcirilor pa­man­­­testi, razboitorule;
Bucura-te, decat bunatatile cele mate­rial­nice mai inaltule;
Bucura-te, ca pe toata lumea cu pi­cioarele ai calcat-o;
Bucura-te, ca marirea cea trecatoare ai dispretuit-o;
Bucura-te, ca floarea tineretii cu ve­derea ai trecut-o;
Bucura-te, ca de frumusetea trupului nu te-ai milostivit;
Bucura-te, ca viata intru nimic nu ti-ai crutat;
Bucura-te, al trupului vrajmas neimpacat;
Bucura-te, ca ai avut neimpatimirea de catre toate;
Bucura-te, ca ai luat biruinta peste pa­timile tale;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

Condac 5:

Dumnezeiasca iubire ai avut in inima ta, mucenice, si foc al dragostei celei catre Hristos; de care infierbantandu-ti-se min­­­tea, in­dumnezeit cu totul si infocat te-ai facut; si pe toate acestea de fata ca un vis le-ai socotit, can­tand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5:

Catre inchinatorul de idoli, Diocletian, zicea nevoitorul Gheorghe: Pentru ce in­tarzii, judecatorule, si nu-mi gatesti in graba toate chinurile? Caci pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu! De aceea auzi:
Bucura-te, nemasurata iubire catre Dum­nezeu;
Bucura-te, infocata dorinta catre Hristos;
Bucura-te, foc nestins al dragostei celei dum­nezeiesti;
Bucura-te, iubirea cea neincetata a Sta­panului;
Bucura-te, ca pe toate le-ai dat si pe Hristos L-ai cumparat;
Bucura-te, ca, pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase desfatari le-ai socotit;
Bucura-te, ca prin dor dorul trupului ai biruit;
Bucura-te, ca vapaia prin vapaie ai stins-o;
Bucura-te, primitorul bunei desfatari;
Bucura-te, cel ce duhovniceste iubeai si im­preuna asemenea erai iubit;
Bucura-te, cel ce de sineti cu totul te-ai in­strainat;
Bucura-te, ca de Hristos cu totul te-ai apropiat;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Mare Mu­­­cenice Gheorghe!

Condac 6:

Cu totul s-a spaimantat tiranul de prea­mi­nu­nata vitejie a ta, mucenice Gheorghe, si de cuvintele tale detunandu-se, peste uimit si fara de glas s-a facut, caci nu avea ce sa zica, nici nu stia sa cante Domnului: Aliluia!

Icos 6:

Luminat, o, mucenice, in auzul tuturor in mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dumnezeu-Treimea: Tatal si Fiul si Duhul Sfant, si Hristos este Dumnezeu; pentru aceea te bine­­cuvantam pe tine, zicand:
Bucura-te, stralucite al Treimii propo­va­­dui­torule;
Bucura-te, al credintei vesel trambitatorule;
Bucura-te, privighetoare cu dulce glas si mult versuitoare;
Bucura-te, randunea cantatoare si rasunatoare;
Bucura-te, buze in cer tunatoare ale Dum­nezeirii lui Hristos;
Bucura-te, limba de miere curgatoare a ico­nomiei lui Hristos;
Bucura-te, al cuvantarii de Dumnezeu pro­povaduitorule;
Bucura-te, marturisitor, impodobitor al credintei;
Bucura-te, a Parintelui sirena strigatoare;
Bucura-te, psaltire a Duhului bine rasunatoare;
Bucura-te, prin care adevarul s-a aratat;
Bucura-te, prin care minciuna s-a infruntat;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

Condac 7:

Mari, dupa tot chipul, sunt felurile chi­­nu­rilor pe care le-ai suferit, muce­nice; caci, numai cugetand cineva la ele, i se frange chiar inima. Dar tu pe acestea le-ai su­ferit, cu bucurie cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7:

Tanar cu varsta, dar batran cu mintea te-ai aratat, o, Mucenice Gheorghe; pen­tru aceea si chinurile cu barbatie, ca si cum altul le-ar fi patimit, le-ai suferit cu viteaza cu­getare; de aceea cantam tie unele ca acestea:
Bucura-te, ca pantecele cu ascutisul sulitei ti-a fost impuns;
Bucura-te, ca trupul cu vine de bou ti-a fost lovit;
Bucura-te, ca peste gura cu multe toiege ai fost batut;
Bucura-te, ca mainile cu lanturi ti s-au legat;
Bucura-te, ca pe roata cea cu ascutisuri ai fost tras;
Bucura-te, ca pieptul tau cu pietre a fost strivit;
Bucura-te, ca incaltaminte inrosita in foc ai purtat;
Bucura-te, ca in groapa cu var trei zile ai petrecut;
Bucura-te, ca inveninatoare bauturi ai baut;
Bucura-te, ca adeseori in temnita ai locuit;
Bucura-te, ca ai fost pus in sulite prea ascutite;
Bucura-te, ca ai luat sfarsitul prin sabie;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 8:

Cu totul straine si preamarite sunt toate mi­nunile cate le-ai facut, Mucenice Gheor­ghe, in luptele tale, si, dupa suferinte nenu­ma­rate, cu barbatie mare si cu putere, dand lauda lui Dum­nezeu, ai cantat: Aliluia!

Icos 8:

Purtatorule de chinuri, avand in pieptul tau intreg pe Hristos, Cel ce este minu­nat intre sfinti, prin Acesta lucrai minunile cele infricosatoare si mai presus de minte; de care noi, inspaimantandu-ne, cu mirare zicem:
Bucura-te, cel ce varfurile sulitelor ai ne­socotit;
Bucura-te, cel ce chinul rotii l-ai biruit;
Bucura-te, ca te-ai aratat mai tare decat varul;
Bucura-te, ca ai invins puterea veninului;
Bucura-te, ca pe un mort de demult din mor­mant l-ai ridicat;
Bucura-te, ca pe boul lui Glicherie l-ai inviat;
Bucura-te, cel ce ai izbavit un copil din Bulgaria;
Bucura-te, cel ce ai scapat un copil din Creta;
Bucura-te, prin care copilul a biruit;
Bucura-te, de care negutatorii s-au oprit;
Bucura-te, ca stalpul vaduvei l-ai primit;
Bucura-te, ca pe zeii elinilor i-ai surpat;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 9:

Pe tine toata firea ingerilor vazandu-te stand in mijlocul luptei, tanar si puternic prin Hristos, singur luptandu-te, plesnind cu mainile te lauda; si bucurandu-se, pe Domnul slavea, cantand: Aliluia!

Icos 9:

Marturisitor al dogmelor credintei fiind, de trei ori fericite, si minuni multe sa­varsind, pe tine vazandu-te popoarele pe pa­mant, catre credinta dumnezeiasca a lui Hris­­tos se in­demnau, si se bucurau cu duhul, zi­cand tie unele ca acestea:
Bucura-te, privelistea ingerilor;
Bucura-te, privirea oamenilor;
Bucura-te, indulcirea puterilor ceresti;
Bucura-te, veselia oamenilor pamantesti;
Bucura-te, ca te-ai facut marire cerului si pa­mantului;
Bucura-te, ca bucurie ai adus ingerilor si oa­menilor;
Bucura-te, desfatare frumoasa a lumii celei de sus;
Bucura-te, lauda dumnezeiasca a lumii celei de jos;
Bucura-te, dulce stralucire a mintilor;
Bucura-te, dulce infrumusetare a sufletelor;
Bucura-te, prin care Biserica se veseleste;
Bucura-te, prin care toata lumea dantuieste;
Bucura-te, purtatorile de biruinta, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

Condac 10:

Ceata demonilor, vazandu-te pe tine, mu­cenice, ca i-ai biruit pe ei prin lupta, caderea lor cu suspin amar o plangeau si acestea ziceau: Cum purtatorul de trup pe cei fara de trup i-a biruit si lui Dumnezeu canta: Aliluia!

Icos 10:

Toiag de biruinta mare si atotputernic ai ridicat asupra amagirii elinilor; pentru aceasta si purtator de biruinta te numesti, Mucenice Gheorghe, de care noi, minu­nan­du-ne spre lauda zicem tie unele ca acestea:
Bucura-te, pierzatorul demonilor;
Bucura-te, surpatorul elinilor;
Bucura-te, cel ce ai sfaramat pe idolii cei ne­insufletiti;
Bucura-te, cel ce ai vadit mestesugirile lor;
Bucura-te, ca stapaniri si incepatorii ai in­fruntat;
Bucura-te, caci cu varsarea sangelui tau pe Leviatan l-ai inecat;
Bucura-te, cel ce focul amagirii l-ai stins;
Bucura-te, cel ce latirea politeismului ai stins;
Bucura-te, infricosatorule arzator al capistilor;
Bucura-te, prea puternicule sfaramator al idolilor;
Bucura-te, prin care satana suspina;
Bucura-te, prin care paganismul ofteaza;
Bucura-te, purtatorule de biruinta, Mare Mu­­cenice Gheorghe! (Citeste continuarea aici).

Citeste continuarea pe pagina urmatoare: 1 2

Cuvinte cheie: ,

seo
Gradinita
Blossom Salon
Aboneaza-te
la Newsletter-ul zilnic
Primeste pe mail noutatile Sfatulparintilor.ro. Citeste politica de confidentialitate.