Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Programa pentru examenul de Limba romana. Regulamentul de examen - Sfatulparintilor.ro
Ultimele

Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Programa pentru examenul de Limba romana. Regulamentul de examen

Sfatulparintilor » Adolescenți » Educație adolescenti » Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Programa pentru examenul de Limba romana. Regulamentul de examen
Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala-sfatulparintilor.ro -pixabay-com- library-2607146_1920

Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Luni 18 iunie 2019 va avea loc examenul la matematica din cadrul sesiunii de Evaluare Nationala pentru anul scolar 2018-2019.

Veti regasi mai jos mai multe modele de subiecte la Limba romana, modele ce vor ajuta la pregatirea temeinica a cunostintelor la aceasta materie.

 

Informatii despre calendarul Simularilor la Evaluarea Nationala gasesti aici.

 

PROGRAMA examen Limba momana EVALUAREA NATIONALA

Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Testele sunt elaborate in conformitate cu programa la aceasta materie din anul scolar 2014-2015.

Prezenta programa pentru evaluarea nationala de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba si literatura romana vizeaza evaluarea competentelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse, de exprimare scrisa si de utilizare corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. Deoarece competentele de evaluat sunt ansambluri de cunostinte, deprinderi si atitudini formate in clasele a V-a – a VIII-a, subiectele pentru evaluarea nationala vor evalua atat competentele specifice si continuturile asociate acestora, conform programei scolare actualizate pentru clasa a VIII-a (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii cu nr. 5097/ din 09.09.2009), cat si continuturile din programele scolare actualizate pentru clasele a V-a – a VII-a.

 

Informatii despre calendarul examenului de EVALUARE NATIONALA gasesti aici.

 

 

 1. Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse

1.1 dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinse date

– idei principale, idei secundare; ordinea logica si temporala a ideilor/ a intamplarilor dintr-un text;

– moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog);

– structuri in textele epice (logica actiunii, timp, spatiu, modalitati de caracterizare a personajelor, relatiile dintre personaje, naratorul) si lirice (concordanta dintre forma grafica a poeziei si ideea transmisa de aceasta, eul liric);

– subiectul operei literare, momentele subiectului;

– procedee de expresivitate artistica in textelestudiate (figuri de stil: personificarea, alegoria, repetitia fonetica/ aliteratia, metafora, hiperbola, epitetul, comparatia, repetitia, enumeratia, antiteza);

– sensul propriu si sensul figurat al unor cuvinte intr-un context dat;

– elemente de versificatie (masura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa);

– trasaturile specifice genului epic, liric si dramatic in opere literare studiate sau in texte la prima vedere;

– trasaturi ale speciilor literare: schita, basmul popular, pastelul, fabula, nuvela, romanul, doina populara, balada populara;

– texte literare (populare si culte – apartinand diverselor genuri si specii); texte nonliterare;

 

1.2 sesizarea corectitudinii si a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei

– arhaisme, regionalisme si neologisme; cuvinte derivate, compuse sau obtinute prin schimbarea valorii gramaticale/conversiune;

– categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; constructii pleonastice; sensurile cuvintelor in contexte diferite;

– mijloacele interne de imbogatire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale/conversiunea), familia de cuvinte; mijloacele externe de imbogatire a vocabularului;

– ortografierea diftongilor, a triftongilor si a vocalelor in hiat;

– despartirea cuvintelor in silabe;

– semne de punctuatie: punctul, virgula, doua puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul intrebarii, semnul exclamarii, cratima, punctul si virgula, linia de pauza;

– semne ortografice: cratima, punctul;

– valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical si morfosintactic) intr-un text dat; elemente de limba si de stil in textul literar; figurile de stil, versificatia;

– categorii morfologice specifice partilor de vorbire (conform programelor scolare pentru clasele a V-a – a VIII-a): partile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) si neflexibile (adverbul, prepozitia, conjunctia, interjectia); relatii si functii sintactice;

– elemente de sintaxa a propozitiei si a frazei (probleme de acord; functii sintactice; tipuri de propozitii principale si subordonatele indicate de programa scolara; propozitia regenta, elementul regent, cuvintele si constructiile incidente; relatii sintactice; topica si punctuatie; valori stilistice ale folosirii acestora in textul dat);

 

1.3 identificarea valorilor etice si culturale intr-un text, cu exprimarea impresiilor si preferintelor

– elemente etice si culturale in texte literare si nonliterare si exprimarea propriei atitudini fata de acestea;

 

 1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

2.1 redactarea diverselor texte, cu scopuri si destinatii diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta

– elemente de redactare a unor compuneri pe o anumita tema/urmarind un plan dat sau conceput de elev; partile componente ale unei compuneri; organizarea planului unei compuneri pe o tema data; structurarea detaliilor in jurul ideii principale; dispunerea in pagina a diverselor texte; scrierea ingrijita, lizibila si corecta;

– redactarea unor texte reflexive si imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidentierea unor trasaturi ale unui obiect (peisaj, opera de arta, persoana)- intr-o descriere;

– redactarea unor scurte naratiuni; continuarea unor dialoguri; redactarea unor texte argumentative (sustinerea preferintelor si a opiniilor); redactarea unor compuneri avand ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat, caracterizare de personaj;

– motivarea apartenentei unui text studiat sau la prima vedere la o specie literara sau la un gen literar;

– prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvente din texte la prima vedere, pe baza unor cerinte date (de exemplu: elemente de structura a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de versificatie etc.) sau prin exprimarea argumentata a opiniei personale privind structura textului, semnificatia titlului, procedeele de expresivitate artistica invatate si semnificatia/mesajul textului dat;

– exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind un text studiat sau textul la prima vedere; aprecieri personale referitoare la fragmente din textele studiate sau la prima vedere;

 

2.2 utilizarea in redactarea unui text propriu a cunostintelor de lexic si de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie

– elemente de lexic studiate in clasele V – VIII;

– aplicarea corecta a cunostintelor de morfosintaxa in exprimarea scrisa;

– folosirea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul propozitiei si al frazei (coordonare, subordonare, incidenta);

– enuntul, fraza, parti de propozitie si propozitii studiate (predicatul si propozitia subordonata predicativa, subiectul si propozitia subordonata subiectiva; atributul si propozitia subordonata atributiva; complementul direct si propozitia subordonata completiva directa; complementul indirect si propozitia subordonata completiva indirecta; complementele circumstantiale si propozitiile subordonate circumstantiale corespunzatoare (de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop); propozitia subordonata circumstantiala conditionala, concesiva, consecutiva; expansiunea si contragerea.

 

Programa integrala pentru examen Limba Romana Evaluare Nationala Clasa a VIII-a gasesti aici.

 

REGULAMENT Examen Evaluare Nationala clasa a VIII-a

Regulamentul examenului Evaluare Nationala 2019 apare in Ordinul Ministerului Educatiei din data de 31.08.2017, pe care il poti consulta in varianta sa integral aici.

Inainte de a intra in sala de examinare elevii de clasa a VIII-a trebuie sa stie urmatoarele informatii:

 1. pixul sau stiloul trebuie sa aiba cerneala albastra, orice alta culoare duce la anularea lucrarii.
 2. pentru scheme si desene se poate folosi numai creion negru.
 3. in cazul unei greseli se taie fiecrae rand cu o linie orizontala.
 4. NU este voie sa se comunice cu colegul, sa se copieze sau sa se transmita materiale care permit copiatul. Cine incalca regula va fi eliminat din examen si va primi nota 1.
 5. NU este voie in sala de examinare cu materiale din care se poate copia (carti, manuale, dictionare, notite).
 6. in sala de examinare sunt interzise ghiozdanele, rucsacurile, sacosele sau posetele.
 7. telefonul mobil trebuie tinut NUMAI inchis. Castile audio si orice alt mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet sunt INTERZISE.
 8. salile de examen, precum si cele in care se multiplica subiectele sau cele in care se preiau, evalueaza sau depoziteaza lucrurile scrise sunt dotate cu camera de luat vederi.
 9. lucrarile se corecteaza de catre doi profesori evaluator in sali separate. In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluator este de cel mult un punct, se calculeaza media si se trece nota finala (calculata ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori).

 

 

Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala

Aici vei gasi o serie de modele de subiecte pentru proba de Limba Romana la examenul de Evaluare Nationala. Da click pe fiecare titlu si poti printa versiunea de test dorita.

 

1. Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala: Limba_romana_2017_var_simulare.

Baremul il gasesti aici.

 

 

2. Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala: Limba_romana_var_model_2017

Baremul este aici.

 

 

3. Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala: Limba_romana_var_model_2011

Baremul este aici.

 

 

4. Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala: Limba_romana_var_model_06

Baremul este aici.

 

 

5. Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala: Limba_romana_var_model_2010

Baremul este aici.

 

6. Modele de subiecte la Limba Romana Evaluare Natioanala: Limba_romana_var_model_2019

Baremul este aici.

Data articol: 11/03/2019