Evaluare nationala 2020. Calendarul examenelor. Informatii despre admiterea la liceu - Sfatulparintilor.ro
Ultimele

Evaluare nationala 2020. Calendarul examenelor. Informatii despre admiterea la liceu

Sfatulparintilor » Familie-Părinţi » Actualitate » Evaluare nationala 2020. Calendarul examenelor. Informatii despre admiterea la liceu
Evaluare nationala 2020

Evaluare nationala 2020. Ministerul Educatiei Nationale a aprobat calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a (EN VIII) in anul scolar 2019-2020.

In data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afiseaza oferta de scolarizare/de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica.

Inscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza in perioada 2-5 iunie 2020.

Completarea optiunilor in fisele de inscriere, de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parinfii acestora, se va realiza in perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizata va avea loc in data de 10 iulie 2020.

Evaluare nationala 2020. Inscreierea candidatilor

Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a in vederea participarii la Evaluarea Nationala se face in perioada 2-5 iunie 2020.

Structura anului scolar 2019-2020 o gasesti aici.

Evaluare nationala 2020. Afisarea rezultatelor

Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru data de 25 iunie (pana la ora 12:00), procedura urmata de inregistrarea contestatiilor, in intervalul orar 14:00 – 20:00. Examenul se va incheia sambata, 29 iunie, cu afisarea rezultatelor finale.

Te mai pot interesa modele de subiecte la Limba Romana si la Matematica.

Calendarul complet al admiterii in invatamantul liceal de stat este disponibil AICI.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in liceele vocationale vor fi apreciate astfel:

 • La profilurile artistic, sportiv, teologic si pentru specializarea filologie – liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
 • La profilurile pedagogic si militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis/respins.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere in invatamantul vocational se vor desfasura astfel:

 • Pentru profilul Artistic – arte vizuale: specializarile Arte plastice, Arte decorative, Arhitectura, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrari.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Muzica – Sectia Instrumentala si Sectia Arta vocala interpretativa se va desfasura pe baza evaluarii unei inregistrari audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere in invatamantul liceal vocational, profil artistic, specializarea Muzica-Sectia Teoretica se vor sustine on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de invatamant care organizeaza probele.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolventii claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivaleaza cu media aritmetica a mediilor generale obtinute de candidat in ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic si Dans romanesc. Pentru absolventii invatamantului gimnazial, altul decat specializarea Coregrafie, proba de aptitudini consta in evaluarea unei inregistrari pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluarii unei inregistrari pe un CD/DVD (audio-video) cu evolutia candidatului, conform cerintelor continutului probelor.
 • Pentru profilul pedagogic – toate specializarile – evaluarea si certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fise de aptitudini, de catre unitatea de invatamant in care este inmatriculat candidatul in clasa a VIII-a.

Fisa de aptitudini va contine urmatoarele:

 1. a) tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice si fizice – si disciplina in ale carei programe scolare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba si literatura romana, educatie vizuala, educatie muzicala, educatie fizica si sport;
 2. b) media generala a claselor V-VIII la disciplinele: limba si literatura romana, educatie vizuala, educatie muzicala, educatie fizica si sport;
 3. c) media generala a claselor V-VIII la purtare;
 4. d) calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic;

Pentru profilul teologic,  se vor sustine urmatoarele probe:

 1. a) un interviu/colocviu/proba orala, evaluate cu calificativ admis/respins;
 2. b) o proba de verificare a cunostintelor religioase, evaluata cu nota;

Pentru profilul militar se pot inscrie candidatii care au fost declarati „Admisi” la selectia organizata in centrele zonale de selectie si orientare.

 • La invatamantul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finala la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetica a mediilor generale pentru clasele V-VIII obtinute la disciplinele: limba si literatura romana/limba si literatura materna (dupa caz), educatie plastica si educatie muzicala. Nota finala minima de promovare a probelor de aptitudini trebuie sa fie 7 (sapte).
 • Pentru profilul sportiv, inscrierea candidatilor este conditionata de existenta avizului medical, cu specificatia „Apt pentru efort fizic/Clinic sanatos”, favorabil practicarii disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucratoare inainte de inscriere – conditie eliminatorie. De asemenea, o alta conditie eliminatorie este aceea ca elevul sa detina un document prin care sa se ateste ca practica organizat, de cel putin un an calendaristic, disciplina sportiva pentru care se constituie clasa. Nota finala la probele de aptitudini se va echivala cu media generala la disciplina educatie fizica/pregatire sportiva practica din clasele V-VIII, calculata ca media aritmetica a mediilor anuale la aceasta disciplina.

Metodologia completa, pentru fiecare proba in parte, pentru admiterea in liceele vocationale este disponibila AICI.

In acelasi timp, prin ordinul de ministru nr. 4.325/2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 4.325/22.05.2020, a fost adoptat si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de inscriere va incepe pe 29 iunie. Prima etapa a admiterii in invatamantul profesional de stat (inscriere – afisare rezultate) este programata in perioada 29 iunie – 10 iulie, iar a doua etapa (inscriere – afisare rezultate) intre 22 si 28 iulie. Detalii suplimentare gasiti AICI.

Afla aici cum se calculeaza media de admitere la liceu.

Data articol: 25/05/2020