Repartizare computerizata liceu 2022 - Joi, 14 iulie. Afla rezultatele! - Sfatulparintilor.ro
Ultimele

Repartizare computerizata liceu 2022 – Joi, 14 iulie. Afla rezultatele!

Sfatulparintilor » Familie-Părinţi » Actualitate » Repartizare computerizata liceu 2022 – Joi, 14 iulie. Afla rezultatele!
Admitere liceu 2022

Admitere liceu 2022. Emotii mari pentru elevii de clasa a VIII-a. Acum ca s-au aflat notele la Evaluarea nationala si s-au calculat mediile finale pentru intrarea la liceu, incepe o noua etapa: repartizarea computerizata.

Admitere Liceu 2022- REPARTIZAREA COMPUTERIZATA

Etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023.

Ghid cuvinte
Ghid digital. Descarci instant
100 de expresii care fac rau copiilor, interzise unui parinte bun
47 lei
Cumpara Descarca demo
Ghid cuvinte
eBook: Sute de idei pentru o viață armonioasă
Cum să fii cu ADEVĂRAT BINE cu TINE în pielea ta
47 lei
Cumpara Descarca demo

14 iulie 2020: repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023.

Poti afla rezultatele repartizarii coputerizate aici

Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal din judet/municipiul Bucuresti.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

20 iulie 2022: Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere 21, 22 si 25 iulie 2022: Rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata

Admitere liceu 2022, etapa a II-a

 In etapa a II-a de admitere la liceu participa:  

1. candidati care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen

2. candidati care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar au renuntat, in scris, la locul ocupat

3. candidati care au fost respinsi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini si a candidatilor care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna in etapa a doua

4. candidati care nu au participat la repartizarea computerizata

5. candidati care nu au sustinut Evaluarea Nationala

Calendar admitere liceu 2022, etapa a II-a

25 iulie 2022 – Afisarea centrului de admitere, a situatiei locurilor ramase libere, inclusiv a celor destinate candidatilor rromi, precum si a celor destinate candidatilor cu CES, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna   In a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020 – 2021, candidatii rromi si candidatii cu CES isi pastreaza prioritatea pe locurile destinate fiecarei categorii, care au ramas libere dupa solutionarea situatiilor speciale  

26 iulie 2022 – Inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, inclusiv a candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si a candidatilor pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa  

27 – 28 iulie 2022 – Desfasurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna  

28 – 29 iulie 2022 – Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii  

1 – 3 august 2022 – Primirea cererilor de inscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care au fost respinsi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini si a candidatilor care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna in etapa a doua, precum si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, inclusiv a candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si a candidatilor pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa.   Primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala.

Nota: Candidatii pe locurile speciale pentru rromi si candidatii pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa isi pastreaza prioritatea pe locurile destinate acestora care au ramas libere dupa solutionarea situatiilor speciale.  

4 – 5 august 2022  – Repartizarea candidatilor din etapa a adoua, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicate pe site-ul inspectoratului scolar judetean/al Municipiului Bucuresti si comunicate unitatilor de invatamant pana la data de 11 iulie 2022.  

6 august 2022 – Transmiterea catre Centrul national de admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata  

Repartizarea candidatilor in functie de media de admitere, etapa a II-a

  Completarea cererilor cu codurile specializarilor se face respectand situatia locurilor ramase libere. Codurile pentru fiecare specializare vor fi preluate din Ghidul adresat absolventilor clasei a VIII-a pentru admiterea in liceu (Brosura)   Cererile de inscriere vor fi insotite de urmatoarele documente:    – copie certificat de nastere/ copie carte de identitate,  – copie foaie matricola cu mediile de absolvire a claselor V-VIII si/ sau – copie adeverinta medie de admitere   Repartizarea candidatilor se va realiza in urmatoarea ordine:
1. elevii care au sustinut Evaluarea Nationala, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in functie de optiunile candidatilor, in limita locurilor ramase libere;   2. elevii care nu au sustinut Evaluarea Nationala, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire clasele V-VIII, in functie de optiunile candidatilor, in limita locurilor ramase libere.  

Candidatii repartizati vor depune dosarele de inscriere la unitatile de invatamant la care au fost repartizati in perioada 8 – 12 august 2022.

Admitere liceu 2022. Metodologia de repartizare la liceu explicata pe larg

Explicatiile au fost elaborate de profesorul Ion Cicu de la Scoala nr. 96 din Bucuresti.

Cum functioneaza programul de repartizare computerizata

Dupa ce toti elevii au fost introdusi in sistem, pentru fiecare judet, se face o clasificare dupa ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
Calculatorul parcurge aceasta lista de la cea mai mare medie catre cea mai mica.

Exemplu: Sa presupunem ca a ajuns la Pozitia 4959 Popescu A Ion media de admitere 8,76

Calculatorul merge la fisa elevului Popescu A Ion si citeste codul primei optiuni (175).

Acum merge in lista liceelor la pagina cu codul 175, corespunzator primei optiuni a elevului Popescu A Ion si care are N locuri (N este numarul locurilor repartizate unui liceu la o anumita specialitate asa cum reiese din Brosura admiterii).

Daca gaseste un loc liber scrie numele lui Popescu A Ion si trece mai departe la pozitia 4960.

Daca nu exista nicio pozitie libera compara media ultimului inscris cu media lui Popescu A Ion.

Daca media lui Popescu A Ion este egala cu media ultimului inscris pe lista departajarea se face conform Art.5
Daca Popescu A Ion are la unul dintre criterii media mai mare este sters ultimul inscris pe lista, se scrie numele lui Popescu A Ion, iar cel scos din lista intra din nou in procedeul de repartizare. Daca NU, atunci pentru candidatul Popescu A Ion se trece la urmatoarea optiune inscrisa in fisa de inscriere.

Daca media lui Popescu A Ion este mai mica (mai mare nu are cum sa fie) atunci Calculatorul merge la fisa elevului Popescu A Ion si citeste codul celei de-a doua optiuni.
De aici se repeta procedeul descris mai sus.

Daca dupa parcurgerea tuturor optiunilor din fisa lui Popescu A Ion acesta nu a fost repartizat in niciuna dintre liste, el este scos din sistem si va participa la repartizare in cea de-a doua etapa. (Art.37)

Din acest motiv este foarte important ca optiunile sa fie nu numai suficiente, dar si realiste.

Exemplu: Daca toate optiunile lui Popescu A Ion sunt facute pentru licee si profile cu media in anul anterior mai mare decat 8, 76, indiferent de numarul optiunilor exista riscul de a ramane nerepartizat din vina personala. De aceea se recomanda ca in partea de final a optiunilor sa existe si licee cu media de admitere a anului anterior sub media 8,76, pana aproape la media 7 (s-au vazut situatii in care diferentele la media de admitere de la un an la altul, la acelasi liceu si aceeasi specialitate sa fie mai mari de 1 punct).

In Brosura admiterii, alaturi de codul liceului si specialitatii, exista si media ultimului admis din anul anterior tocmai pentru a permite o justa orientare la completarea fisei de admitere.

Gasesti mediile de anul trecut si pe acest site. In plus, AdmitereLiceu iti ofera si multe alte informatii despre liceele din toata tara.

Admitere liceu 2022. Cum se face departajarea

Daca media lui Popescu A Ion este egala cu media ultimului admis dintr-una dintre listele corespunzatoare unuia dintre codurile inscrise in fisa de optiuni, atunci departajarea se face pe baza Art.5. din metodologia admiterii:

(2) In cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:

  1. media generala obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a
  2. media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  3. nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale;
  4. nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale;
  5. nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art.10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.

In cazul in care, la o unitate de invatamant, pe ultimul loc, exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) si e) egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.

Admitere liceu 2022. Inscrierea la liceu

Repartizarea computerizata nu finalizeaza inscrierea la liceu. Dupa afisarea listelor cu rezultatul repartizarii computerizate urmeaza inscrierea la liceu.

(2) Inscrierea la licee a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor acte:

  1. cererea de inscriere;
  2. cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere;
  3. adeverinta cu notele si media generala obtinute la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a;
  4. foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. fisa medicala.

(3) Candidatii care, in perioada mentionata la alin. (1), nu isi depun dosarele de inscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.

Data articol: 13/07/2022