Admitere liceu 2020. Tot ce trebuie sa stii despre inscriere. Cand se face repartizarea computerizata. Cum se calculeaza media de admitere la liceu - Sfatulparintilor.ro
Ultimele

Admitere liceu 2020. Tot ce trebuie sa stii despre inscriere. Cand se face repartizarea computerizata. Cum se calculeaza media de admitere la liceu

Sfatulparintilor » Familie-Părinţi » Actualitate » Admitere liceu 2020. Tot ce trebuie sa stii despre inscriere. Cand se face repartizarea computerizata. Cum se calculeaza media de admitere la liceu
Admitere liceu 2020

Admitere liceu 2020. Emotii mari pentru elevii de clasa a VIII-a. Acum ca s-au aflat notele la Evaluarea nationala si s-au calculat mediile finale pentru intrarea la liceu, incepe o noua etapa: repartizarea computerizata.

Admitere Liceu 2020- REPARTIZAREA COMPUTERIZATA

Etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021.

2-6 iulie 2020: completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a; completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere

2-6 iulie 2020: introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere

3-7 iulie 2020: verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata

7 iulie 2020: termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata; predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

8 iulie 2020: transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata

9 iulie 2020: verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala

9 iulie 2020: corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata

10 iulie 2020: repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021

10 iulie 2020: comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere; afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti

13-20 iulie 2020: depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

21 iulie 2020: transmiterea de catre unitatile de invatamantul liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere

22-24 iulie 2020: rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate

Admitere Liceu 2020 – A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021

24 iulie 2020: afisarea situatiei locurilor ramase libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna

27 iulie 2020: inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

28-29 iulie 2020: desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

24-30 iulie 2020: primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare

30 iulie – 3 august 2020: repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare, utilizand aplicatia informatica centralizata

4 august 2020: transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata

Admitere Liceu 2019 – Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

27 mai 2019: anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021

3 iulie 2020: anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019 – 2020

13-17 iulie 2020: inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021

22-24 iulie 2020: repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa.

Mai multe informatii despre pregatirea admiterii la liceu gasiti aici.

Admitere liceu 2020. Cum se calculeaza media de admitere la liceu

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2020:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Poti face o simulare a mediei de admitere la liceu aici.

 

 

Admitere liceu 2020. Metodologia de repartizare la liceu explicata pe larg

Explicatiile au fost elaborate de profesorul Ion Cicu de la Scoala nr. 96 din Bucuresti.

Cum functioneaza programul de repartizare computerizata

Dupa ce toti elevii au fost introdusi in sistem, pentru fiecare judet, se face o clasificare dupa ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
Calculatorul parcurge aceasta lista de la cea mai mare medie catre cea mai mica.

Exemplu: Sa presupunem ca a ajuns la Pozitia 4959 Popescu A Ion media de admitere 8,76

Calculatorul merge la fisa elevului Popescu A Ion si citeste codul primei optiuni (175).

Acum merge in lista liceelor la pagina cu codul 175, corespunzator primei optiuni a elevului Popescu A Ion si care are N locuri (N este numarul locurilor repartizate unui liceu la o anumita specialitate asa cum reiese din Brosura admiterii).

Daca gaseste un loc liber scrie numele lui Popescu A Ion si trece mai departe la pozitia 4960.

Daca nu exista nicio pozitie libera compara media ultimului inscris cu media lui Popescu A Ion.

Daca media lui Popescu A Ion este egala cu media ultimului inscris pe lista departajarea se face conform Art.5
Daca Popescu A Ion are la unul dintre criterii media mai mare este sters ultimul inscris pe lista, se scrie numele lui Popescu A Ion, iar cel scos din lista intra din nou in procedeul de repartizare. Daca NU, atunci pentru candidatul Popescu A Ion se trece la urmatoarea optiune inscrisa in fisa de inscriere.

Daca media lui Popescu A Ion este mai mica (mai mare nu are cum sa fie) atunci Calculatorul merge la fisa elevului Popescu A Ion si citeste codul celei de-a doua optiuni.
De aici se repeta procedeul descris mai sus.

Daca dupa parcurgerea tuturor optiunilor din fisa lui Popescu A Ion acesta nu a fost repartizat in niciuna dintre liste, el este scos din sistem si va participa la repartizare in cea de-a doua etapa. (Art.37)

Din acest motiv este foarte important ca optiunile sa fie nu numai suficiente, dar si realiste.

Exemplu: Daca toate optiunile lui Popescu A Ion sunt facute pentru licee si profile cu media in anul anterior mai mare decat 8, 76, indiferent de numarul optiunilor exista riscul de a ramane nerepartizat din vina personala. De aceea se recomanda ca in partea de final a optiunilor sa existe si licee cu media de admitere a anului anterior sub media 8,76, pana aproape la media 7 (s-au vazut situatii in care diferentele la media de admitere de la un an la altul, la acelasi liceu si aceeasi specialitate sa fie mai mari de 1 punct).

In Brosura admiterii, alaturi de codul liceului si specialitatii, exista si media ultimului admis din anul anterior tocmai pentru a permite o justa orientare la completarea fisei de admitere.

Gasesti mediile de anul trecut si pe acest site. In plus, AdmitereLiceu iti ofera si multe alte informatii despre liceele din toata tara.

Admitere liceu 2020. Cum se face departajarea

Daca media lui Popescu A Ion este egala cu media ultimului admis dintr-una dintre listele corespunzatoare unuia dintre codurile inscrise in fisa de optiuni, atunci departajarea se face pe baza Art.5. din metodologia admiterii:

(2) In cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:

  1. media generala obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a
  2. media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  3. nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale;
  4. nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale;
  5. nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art.10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.

In cazul in care, la o unitate de invatamant, pe ultimul loc, exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) si e) egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.

Admitere liceu 2020. Profilul tehnologic

In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe domenii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face in urmatorii ani de studiu.

Admitere liceu 2019. Admiterea fara repartizare computerizata

Cei care sustin probe de aptitudini, se inscriu la invatamantul special sau pe locurile rezervate romilor nu mai participa la repartizarea computerizata.

Admiterea lor se face mai devreme decat repartizarea computerizata, asa cum reiese din calendarul admiterii.

Candidatii din aceste categorii care nu sunt declarati admisi vor intra in repartizarea computerizata.

Candidatii pe locurile rezervate romilor trebuie sa prezinte la inscriere, pe langa actele precizate la Art.53, alin.(2), lit.a) – b) din metodologie, o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituita, prin care se atesta apartenenta lor la etnia romilor si nu faptul ca fac parte din respectiva organizatie.

Repartizarea se face pe baza Capitolului 8 din metodologie.

Admitere liceu 2020. Inscrierea la liceu

Repartizarea computerizata nu finalizeaza inscrierea la liceu. Dupa afisarea listelor cu rezultatul repartizarii computerizate urmeaza inscrierea la liceu.

(2) Inscrierea la licee a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor acte:

  1. cererea de inscriere;
  2. cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, in copie legalizata;
  3. adeverinta cu notele si media generala obtinute la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a;
  4. foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. fisa medicala.

(3) Candidatii care, in perioada mentionata la alin. (1), nu isi depun dosarele de inscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.

Poti afla raspunsul la mai multe intrebari frecvente referitoare la Admitere liceu 2020 aici.

Data articol: 25/05/2020