Shop
Ultimele 100 de articole

Admitere liceu 2018. Tot ce trebuie sa stii despre inscriere. Cand se face repartizarea computerizata. Cum se calculeaza media de admitere la liceu

23 ianuarie 2018, , Vizualizări: 31,622
admitere liceu 2018 - sfatulparintilor.ro - pixabay_com - board-973989

Admitere liceu 2018. Emotii mari pentru elevii de clasa a VIII-a. Pregatirile pentru Evaluarea Nationala sunt in toi. Poti afla care este Calendarul Examenului de capacitate, precum si cum arata modelele de subiecte aici.

Conform Ordinuluil Nr. 4.794 din 31 august 2017, publicat in Monitorul Oficial, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul scolar de stat pentru anul scolar 2018-2019, semnat de ministrul Educatiei, Liviu Pop, Calendarul pentru admitere liceu 2018 arata astfel.

 

Admitere Liceu 2018 – Probele de aptitudini

10 – 11 mai 2018

Se vor transmite anexele fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la problee de aptitudini.

 

14 – 15 mai 2018

Inscrierile pentru probele de aptitudini.

 

16 – 18 mai 2018

Desfasurarea probelor de aptitudini.

 

22 mai 2018

Se vor afisa rezultatele probelor de aptitudini. Se depun contestatiile la probele de aptitudini, acolo unde acest lucru e permis prin metodologie.

 

25 mai 2018

Se vor afisa rezultatele finale, in urma rezolvarii contestatiilor probelor de aptitudini. Se va transmite in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana sau a municipiului Bucuresti, lista candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.

 

11 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal, care au organizat probele de aptitudini, listele candidatilor corigenti, repetenti, exmatriculati sau cu situatia scolara neincheiata, prin activarea rapoartelor respective in aplicatia informatica centralizata. Comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational vor actualiza listele candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, eliminandu-i de pe liste pe cei corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata.

 

26 iunie 2018

Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

 

27 iunie 2018

Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata.

 

28 iunie 2018

Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective. Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

 

 

Admitere liceu 2018. Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

10 – 11 mai 2018

Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.

 

14 – 15 mai 2018

Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna.

 

16 – 18 mai 2018

Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna.

 

22 mai 2018

Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna. Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).

 

25 mai 2018        

Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor. Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata.

 

29 – 31 mai 2018

Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna.

 

6 iunie 2018        

Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.

 

7 iunie 2018        

Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor trimite in format electronic Centrului National de Admitere lista de candidati care au promovat proba de limba moderna sau materna si rezultatele acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestor date in aplicatia informatica centralizata.

 

 

Admitere liceu 2018. Repartizarea computerizata si admiterea in invatamantul liceal de stat a candidatilor din seria curenta si a celor din seriile anterioare  care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018–2019

 

29 iunie – 3 iulie 2018  

Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti. Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.

 

29 iunie – 3 iulie 2018  

Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata).

 

30 iunie – 4 iulie 2018  

Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date. Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.

 

4 iulie 2018

Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti. Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.

 

5 iulie 2018

Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.

 

6 iulie 2018

Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.

 

6 iulie 2018

Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata.

 

9 iulie 2018

Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.

 

9 iulie 2018

Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat. Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.

 

10 – 13 iulie 2018         

Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.

 

13 iulie 2018       

Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.

 

16 – 18 iulie 2018         

Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.

 

 

Admitere liceu 2018. A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta si a candidatilor din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018–2019

18 iulie 2018       

Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.

 

3 septembrie 2018

Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.

 

4 – 5 septembrie 2018

Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.

 

3 – 6 septembrie 2018

Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.

 

7 septembrie 2018

Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.

 

7 septembrie 2018

Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

 

Admitere liceu 2018. Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si cu frecventa redusa

7 mai 2018

Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.

 

2 iulie 2018

Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.

 

10 – 13 iulie 2018

Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019.

 

16 – 18 iulie 2018

Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018, pe locurile de la invatamantul seral sau cu frecventa redusa.

 

 

Admitere liceu 2018. Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

11 mai 2018        

Afisarea locurilor speciale pentru romi.

 

15 iunie 2018      

Ultima zi pentru primirea cererilor de inscriere pentru locurile speciale pentru romi.

 

5 – 6 iulie 2018   

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi, prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

 

5 – 6 iulie 2018

Inscrierea si repartizarea pentru invatamantul special prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

 

Mai multe informatii despre pregatirea admiterii la liceu gasiti aici.

 

 

 

Admitere liceu 2018. Cum se calculeaza media de admitere la liceu

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2018:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

 

Poti face o simulare a mediei de admitere la liceu aici.

 

 

Admitere liceu 2018. Metodologia de repartizare la liceu explicata pe larg

Explicatiile au fost elaborate de profesorul Ion Cicu de la Scoala nr. 96 din Bucuresti.

Cum functioneaza programul de repartizare computerizata

Dupa ce toti elevii au fost introdusi in sistem, pentru fiecare judet, se face o clasificare dupa ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
Calculatorul parcurge aceasta lista de la cea mai mare medie catre cea mai mica.

Exemplu: Sa presupunem ca a ajuns la Pozitia 4959 Popescu A Ion media de admitere 8,76

Calculatorul merge la fisa elevului Popescu A Ion si citeste codul primei optiuni (175).

Acum merge in lista liceelor la pagina cu codul 175, corespunzator primei optiuni a elevului Popescu A Ion si care are N locuri (N este numarul locurilor repartizate unui liceu la o anumita specialitate asa cum reiese din Brosura admiterii).

Daca gaseste un loc liber scrie numele lui Popescu A Ion si trece mai departe la pozitia 4960.

Daca nu exista nicio pozitie libera compara media ultimului inscris cu media lui Popescu A Ion.

Daca media lui Popescu A Ion este egala cu media ultimului inscris pe lista departajarea se face conform Art.5
Daca Popescu A Ion are la unul dintre criterii media mai mare este sters ultimul inscris pe lista, se scrie numele lui Popescu A Ion, iar cel scos din lista intra din nou in procedeul de repartizare. Daca NU, atunci pentru candidatul Popescu A Ion se trece la urmatoarea optiune inscrisa in fisa de inscriere.

Daca media lui Popescu A Ion este mai mica (mai mare nu are cum sa fie) atunci Calculatorul merge la fisa elevului Popescu A Ion si citeste codul celei de-a doua optiuni.
De aici se repeta procedeul descris mai sus.

Daca dupa parcurgerea tuturor optiunilor din fisa lui Popescu A Ion acesta nu a fost repartizat in niciuna dintre liste, el este scos din sistem si va participa la repartizare in cea de-a doua etapa. (Art.37)

Din acest motiv este foarte important ca optiunile sa fie nu numai suficiente, dar si realiste.

Exemplu: Daca toate optiunile lui Popescu A Ion sunt facute pentru licee si profile cu media in anul anterior mai mare decat 8, 76, indiferent de numarul optiunilor exista riscul de a ramane nerepartizat din vina personala. De aceea se recomanda ca in partea de final a optiunilor sa existe si licee cu media de admitere a anului anterior sub media 8,76, pana aproape la media 7 (s-au vazut situatii in care diferentele la media de admitere de la un an la altul, la acelasi liceu si aceeasi specialitate sa fie mai mari de 1 punct).

In Brosura admiterii, alaturi de codul liceului si specialitatii, exista si media ultimului admis din anul anterior tocmai pentru a permite o justa orientare la completarea fisei de admitere.

Gasesti mediile de anul trecut si pe acest site. In plus, AdmitereLiceu iti ofera si multe alte informatii despre liceele din toata tara.

Admitere liceu 2018. Cum se face departajarea

Daca media lui Popescu A Ion este egala cu media ultimului admis dintr-una dintre listele corespunzatoare unuia dintre codurile inscrise in fisa de optiuni, atunci departajarea se face pe baza Art.5. din metodologia admiterii:

(2) In cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:

  1. media generala obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a
  2. media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  3. nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale;
  4. nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale;
  5. nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art.10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.

In cazul in care, la o unitate de invatamant, pe ultimul loc, exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) si e) egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.

 

Admitere liceu 2018. Profilul tehnologic

In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe domenii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face in urmatorii ani de studiu.

Admitere liceu 2018. Admiterea fara repartizare computerizata

Cei care sustin probe de aptitudini, se inscriu la invatamantul special sau pe locurile rezervate romilor nu mai participa la repartizarea computerizata.

Admiterea lor se face mai devreme decat repartizarea computerizata, asa cum reiese din calendarul admiterii.

Candidatii din aceste categorii care nu sunt declarati admisi vor intra in repartizarea computerizata.

Candidatii pe locurile rezervate romilor trebuie sa prezinte la inscriere, pe langa actele precizate la Art.53, alin.(2), lit.a) – b) din metodologie, o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituita, prin care se atesta apartenenta lor la etnia romilor si nu faptul ca fac parte din respectiva organizatie.

Repartizarea se face pe baza Capitolului 8 din metodologie.

 

Admitere liceu 2018. Inscrierea la liceu

Repartizarea computerizata nu finalizeaza inscrierea la liceu. Dupa afisarea listelor cu rezultatul repartizarii computerizate urmeaza inscrierea la liceu.

(2) Inscrierea la licee a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor acte:

  1. cererea de inscriere;
  2. cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, in copie legalizata;
  3. adeverinta cu notele si media generala obtinute la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a;
  4. foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. fisa medicala.

(3) Candidatii care, in perioada mentionata la alin. (1), nu isi depun dosarele de inscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.

 

Poti afla raspunsul la mai multe intrebari frecvente referitoare la Admitere liceu 2018 aici.

Cuvinte cheie: ,

Loading...
Organic India
seo
Disney
Gradinita
Scrie și tu
Nu necesită conectare click aici pentru toate intrebarile
Aboneaza-te
la Newsletter-ul zilnic
Primeste pe mail noutatile Sfatulparintilor.ro. Citeste politica de confidentialitate.

Recomandări

Cele mai noi

Vezi cele mai noi 100 de articole

Cele mai citite din categorie

Meniu