Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2021 - Sfatulparintilor.ro
Ultimele

Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2021

Sfatulparintilor » Adolescenți » Educație adolescenti » Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2021
cum se calculeaza media de admitere la liceu - sfatulparintilor.ro - pixabay-com - classroom-2787754_1920

Daca te-ai intrebat cum se calculeaza media de admitere la liceu, citeste in continuare.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2021

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Cum se calculeaza media de admitere in colegiile militare in 2021

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in colegiile nationale militare pentru anul scolar 2019-2020 se face diferit fata de media din liceele obisnuite.

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

unde:

MA = media de admitere calculata conform punctului I;
NT = nota la testul tip grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica;
MFA = media finala de admitere.

Pentru absolventii din promotiile de pana in anul 2009 inclusiv, in media de admitere, media generala obtinuta la Evaluarea Nationala se va inlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv; cu media la teste nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007; cu media la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009.

Pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009, media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a, care se ia in calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, este media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.

Media generala la Evaluarea Nationala se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la probele incluse in Evaluarea Nationala.

Media generala la Evaluarea Nationala va fi calculata, indiferent daca una sau mai multe din notele obtinute la Evaluarea Nationala sunt inferioare notei cinci.

Media de admitere se calculeaza, indiferent daca media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a este inferioara notei cinci.

Media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a si media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.

Exceptie fac liceele/clasele pentru care se sustin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor de limba moderna si clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale. Acestia sustin probe de verificare a cunostintelor la limba materna.

Pentru clasele unde se sustin probe de aptitudini, admiterea se face in conformitate cu prevederile metodologiei, conform OMEN nr. 4432/29.08.2014.

Prevederile metodologiei se aplica in mod corespunzator pentru absolventii invatamantului gimnazial de pana in anul 2009 inclusiv, inlocuind, dupa caz, sintagma „Evaluarea Nationala” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolventii gimnaziului de pana in anul 2003 inclusiv; cu sintagma „testele nationale”, pentru absolventii gimnaziului din perioada 2004-2007; respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a” pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009.

Pentru absolventii gimnaziului de pana in 2007 inclusiv, care au sustinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele nationale, in calculul mediei de admitere se ia in considerare cea mai mare din mediile generale obtinute la prezentarile succesive la examenul de capacitate/testele nationale. Media generala mentionata anterior se calculeaza, chiar daca este inferioara notei 5.

Inscrierea in clasa a IX-a, la invatamantul de zi, a absolventilor de gimnaziu (cu exceptia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se sustin probe de aptitudini, a celor care solicita inscrierea in invatamantul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi), se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si in limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat.

Criteriile de repartizare computerizata si criteriile de departajare in caz de aceeasi medie finala la examen le gasesti aici.

Poti face o simulare a mediei de admitere la liceu aici.

TOP medii de admitere la liceele din Bucuresti

In anul 2020, concurenta a fost foarte mare la liceele din Bucuresti. Iata care au fost mediile minime si maxime la primele 10 licee din Capitala.

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”             9.74

COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR”           9.63

COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL”             9.61

LICEUL PEDAGOGIC „ANASTASIA POPESCU”       9.55

COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”     9.54

COLEGIUL NAŢIONAL „I.L.CARAGIALE” 9.53

LICEUL TEORETIC „SCOALA MEA”              9.52

COLEGIUL NAȚIONAL ”CANTEMIR VODĂ”             9.49

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV ”GEORGE COȘBUC”           9.36

LICEUL TEORETIC „SFINȚII TREI IERARHI”                               9.35

Lista completa o gasesti aici.

Data articol: 24/06/2021