Shop
Ultimele 100 de articole

Inscriere clasa pregatitoare 2021. MODIFICARI importante! Calendarul pentru anul scolar 2021-2022

25 februarie 2021, , Vizualizări:
Inscriere clasa pregatitoare 2021

 Inscriere clasa pregatitoare 2021. Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat in consultare publica, metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022.

Principalele noutati incluse in proiectul de metodologie vizeaza constituirea formatiunilor de elevi in clasa pregatitoare, precum si solutionarea situatiilor exceptionale ale copiilor care nu se incadreaza in transele de varsta prevazute de metodologie.

Astfel, constituirea formatiunilor de elevi se face dupa finalizarea procesului de inscriere, conform calendarului, in baza unei proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant si aprobate de Consiliul de administratie, procedura care sa asigure transparenta, echitate, nondiscriminare si incluziune.

De asemenea, situatiile exceptionale ale copiilor care nu se incadreaza in transele de varsta prevazute de metodologie vor fi analizate si solutionate de Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti, in baza unor proceduri proprii.

Inscriere clasa pregatitoare 2021 – Fara teste psihosomatice

Potrivit proiectului, inscrierile in clasa pregatitoare 2021 incep in 15 martie si se vor finaliza pe 29 aprilie, in prima etapa de inscriere in invatamântul primar. Parintii afla pe 20 mai 2021 daca cei mici au fost inmatriculati la scoala dorita. Concret, scolile afiseaza atunci listele cu candidatii inmatriculati si numarul de locuri ramase libere dupa prima etapa. Copiii vor fi repartizati aleatoriu in clasele pregatitoare si anul acesta, pentru ca parintii sa nu poata alege invatatoarea copilului si sa fie eliminate situatiile de clase pe care foarte multi parinti incearca sa isi inscrie copii. Sorin Cimpeanu a mentinut astfel, in metodologie, regula introdusa in premiera la nivel national de fostul ministru Monica Anisie.

O alta regula nou inclusa este anularea evaluarii psihosomatice a copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decemembrie 2021, care au frecventat gradinita. Concret vor avea nevoie de evaluare psihosomatica doar copiii care sunt nascuti in aceasta perioada dar care nu au frecventat gradinita sau care s-au intors in tara si vor inscrierea in clasa pregatitoare. Copiii care au mers la gradinita si sunt in aceasta grupa de varsta se vor putea inscrie la scoala pe baza unei recomandari facute de gradinita.

Inscriere clasa pregatitoare 2021 – Fara “porti deschise”

O alta noutate este disparitia “Zilelor portilor deschise”. Parintii nu vor mai putea vizita scolile si nu vor putea sta de vorba cu invatatoarele. Noile reguli impugn ca toate unitatile de invatamant sa organizeze actiuni de promovare a ofertei scolare prin intermediul internetului sau prin afisarea la avizierul scolii.

Ar mai fi de remarcat faptul ca inscrierea in clasa pregatitoare NU este conditionata de frecventarea grupei mari, in contextual in care aceasta devenea obligatorie din anul scolar 2020-2021.

Inscriere clasa pregatitoare 2021. Repartizarea elevilor in clase, dupa metodologia de anul trecut

Avand in vedere importanta procesului de inscriere al copiilor la clasa pregatitoare pentru anul scolar 2021-2022, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti sustine transparenta, egalitatea de sanse, eliminarea riscurilor segregarii si ale discriminarii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

Formatiunile de studiu ce urmeaza a se constitui la clasa pregatitoare pentru anul scolar 2021-2022 la nivelul Municipiului Bucuresti, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 137/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind prevenirea tuturor formelor de discriminare enumerate in actul normativ si a principiilor Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: echitatea (accesul la invatare se realizeaza fara discriminare), asigurarea egalitatii de sanse, transparenta (vizibilitatea deciziei si a rezultatelor prin comunicare eficienta).

In contextul celor prezentate mai sus, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

  1. Fiecare unitate de invatamant va elabora o procedura operationala privind repartizarea pe formatiuni de studiu a elevilor inscrisi la clasa pregatitoare care sa respecte criteriul transparentei si care sa elimine orice suspiciune asupra acestui proces. Aceasta procedura va cuprinde algoritmul/metoda prin care se va face repartizarea elevilor la clasa, respectiv a invatatorului/profesorului pentru invatamant primar. Procedura operationala va fi afisata la avizier si pe site-ul unitatii de invatamant si, de asemenea, va fi diseminata in cadrul zilelor intitulate generic ”porti deschise”.
  2. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a identificat ca modalitati transparente si nediscriminatorii de repartizare la clasa, urmatoarele posibile solutii:

I. Privind distribuirea elevilor la clasa:

Exemplu: Prin planul de scolarizare sunt propuse 3 clase pregatitoare. Dispunerea se va face astfel:

Dupa fiecare grupare de cate trei elevi repartizati, se va relua algoritmul.

II. Privind distribuirea cadrelor didactice la clasa:

  1. In cadrul sedintelor de lucru cu directorii unitatilor de invatamant din perioada imediat urmatoare, I.S.M.B. va analiza si alte solutii pentru determinarea unor reguli de repartizare clare si transparente. De asemenea, prin intermediul Casei Corpului Didactic Bucuresti, se urmareste includerea in oferta de formare a noi cursuri de perfectionare pentru cadrele didactice care vor prelua in incadrare clase pregatitoare.

Se considera ca prin existenta unui algoritm clar si transparent de repartizare a elevilor se evita supraaglomerarea unor clase si se imbunatateste calitatea procesului instructiv-educativ in invatamantul primar.

Inscriere clasa pregatitoare 2021. Calendarul inscrierilor

10 martie 2021: Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar. Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului Scoala dupa scoala, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare.

11 martie 2021: Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip (Anexa 4) pentru evaluarea copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu au fost evaluati pana la data instituirii starii de urgenta si care:
nu au frecventat gradinita;
● s-au intors din strainatate;


Afisarea programului de evaluare a copiilor la avizierul si pe site-ul CJRAE/CMBRAE; Postarea pe site-ul inspectoratelor scolare, respectiv al
unitatilor de invatamant cu nivel prescolar/primar a modelului de cerere-tip (Anexa 3) pentru evaluarea copiilor care au frecventat gradinita si care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, si care nu au fost evaluati.

12 martie 2021: Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali – sindicate, consiliu
reprezentativ al parintilor – avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare si a procedurii privind constituirea formatiunilor de elevi.

15 martie – 16 aprilie 2021: Evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 si eliberarea recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar.

Pentru copiii care au frecventat gradinita:

● Inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant cu nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare;
● Eliberarea/transmiterea de catre unitatea de invatamant cu nivel prescolar a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz.

Pentru copiii care NU au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate:
● Inregistrarea de catre CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de parinti pentru copiii care indeplinesc criteriile prevazute la Art. 7 alin. (1);
● Planificarea de catre CJRAE/CMBRAE a organizarii evaluarii; afisarea si comunicarea programarii pentru participarea la evaluare;
● Desfasurarea evaluarii copiilor de catre CJRAE/CMBRAE;
● Eliberarea/transmiterea de catre CJRAE/CMBRAE a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz.


20 aprilie 2021: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor si rezultatele evaluarii, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz, de la unitatile de invatamant prescolar sau CJRAE/CMBRAE, catre comisiile judetene/Comisia Municipiului Bucuresti.

15 martie –29 aprilie 2021: Completarea cererilor-tip de inscriere de catre parinti/ tutori legali instituiti/ reprezentanti legali, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor; Depunerea/transmiterea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, inclusiv a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a declaratiei pe proprie raspundere si a documentelor necesare in copie simpla; Validarea fiselor de inscriere generate de aplicatia informatica.


10 – 11 mai 2021: Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie.

11 – 18 mai 2021: Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse/transmise de parinti/ tutori legal instituiti/reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza; Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

19 mai 2021: Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.

20 mai 2021: Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere.

21 mai 2021: Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul scolar;

Informarea Ministerului Educatiei si Cercetarii de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.

Procedurile vor viza modalitati de comunicare si transfer de documente on-line, dupa caz.

24 mai – 31 mai 2021: Depunerea/transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa; Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

1 iunie – 2 iunie 2021: Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile; Completarea in aplicatia informatica a datelor din cererile-tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa.

3 iunie 2021: Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

1 septembrie – 10 septembrie 2021: Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant. Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare: 1 2

Cuvinte cheie: ,

seo
Gradinita
Blossom Salon
Aboneaza-te
la Newsletter-ul zilnic
Primeste pe mail noutatile Sfatulparintilor.ro. Citeste politica de confidentialitate.