Shop
Ultimele 100 de articole

Incepe Admitere la liceu 2018. Informatii actualizate despre calendarul probelor!

08 mai 2018, , Vizualizări: ...
admitere la liceu 2018 - sfatulparintilor.ro - pixabay_com - to-read-the-book-2784895_1920

Admitere la liceu 2018. Absolventii claselor a VIII-a din promotia 2018, indiferent de varsta, precum si cei din promotiile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018-2019, se pot inscrie la liceu (cursuri de zi). Absolventii invatamanului gimnazial din promotiile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data incepenii anului scolar 2018-2019, au optiunea inscrierii la liceu (cursui serale sau cu frecventa redusa).

 

Canditatii pot participa la repartizarea computerizata doar intr-un singur judet, in perioada prevazuta de grafic, la scolile gimnaziale pe care le-au absolvit (inclusive pentru absolventii din seriile anterioare). Candidatii din Bucuresti, care participa la admitere in alte judete, se inscriu la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa fie admisi, in perioada prevazuta de grafic. De asemenea, candidatii care provin din alte judete si doresc sa participe la admitere in Bucuresti se vor inscribe la centrul special de inscriere organizat la Scoala Gimnaziala “Sfintii Voievozi” din strada Atelierului nr. 25, sector 1, Bucuresti (in apropierea Garii de Nord, Hotel Ibis), telefon 021/3127572 sau 021/3179916, email sfintiivoievizi@gmail.com

 

Admitere la liceu 2018 se realizeaza conform ,,Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012”, aprobata prin OMECTS 4802/31.08.2010. Inscrierea in clasa a IX-a invatamant liceal preuniversitar de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere.

 

Afla cum se calculeaza media de admitere la liceu AICI.

 

 

Admitere la liceu 2018. Probele de aptitudini

10-11 mai 2018 Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
14-15 mai 2018 Inscrierea pentru probele de aptitudini
16-18 mai 2018 Desfasurarea probelor de aptitudini
22 mai 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

25 mai 2018 Comunicarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata

11 iunie 2018 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata

Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele

 

 

Admitere la liceu 2018. Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

10-11 mai 2018 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
14-15 mai 2018 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
16-18 mai 2018 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
22 mai 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru

25 mai 2018 Comunicarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata

29-31 mai 2018 Ridicarea/ Transmiterea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

 

 

 

 

Admitere la liceu 2018. Etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018

29 iunie – 3 iulie 2018 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a

Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea

29 iunie – 3 iulie 2018 Introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere
30 iunie – 4 iulie 2018 Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata
4 iulie 2018 Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata

Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

 

5 iulie 2018 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.
6 iulie 2018 Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala
6 iulie 2018 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata.
9 iulie 2018 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019
9 iulie 2018 Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere

Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti

10 – 13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati
13 iulie 2018 Transmiterea de catre unitatile de invatamantul liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere
16 – 18 iulie 2018 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate

 

 

Admitere la liceu 2018. A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar

2017 – 2018

18 iulie 2018 Afisarea situatiei locurilor ramase libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
3 septembrie 2018 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
4– 5 septembrie 2018 Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
3 – 6 septembrie 2018 Primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare
7 septembrie 2018 Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare, utilizand aplicatia informatica centralizata
7 septembrie 2018 Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata

 

 

Admitere la liceu 2018. Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

7 mai 2018 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019
2 iulie 2018 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019
10 – 13 iulie 2018 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019
16 – 18 iulie 2018 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa

 

 

Admitere la liceu 2018. SUSTINEREA PROBELOR DE APTITUDINI / A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MATERNA / MODERNA

Elevii care doresc sa sustina probele de aptitudini, sau probele de verificare a cunostintelor de limba materna / de limba moderna se inscriu direct la centrul unde se organizeaza proba respectiva, in baza anexei la fisa de inscriere eliberata de scoala de provenienta, in perioada 10 – 11 mai 2018. Inscrierea pentru probele de aptitudini este in perioada 14 -15 mai 2018.

Desfasurarea probelor va avea loc in perioada 16 – 18 mai 2018.

EXAMENUL DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA CONSTA IN DOUA PROBE:

  1. a) Proba scrisa, pentru care se acorda 70 de puncte (din care 10 puncte din oficiu)
  2. b) Proba orala, pentru care se acorda 30 de puncte .

Timp de lucru pentru redactarea lucrarii scrise : 60 de minute.

Nota minima de admitere este 6 (sase)

Rezultatele se afiseaza in data de 22 mai 2018, ora 10.00 .

Contestatii se admit numai pentru probele scrise si se depun la secretariatul centrului, in data de 22 mai 2018. Rezultatele finale, dupa contestatii, se afiseaza in ziua de 25 mai 2018, in fiecare centru. In aceeasi zi, la ora 12.00, se transmit Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti, listele cu rezultatele finale, electronic si letric.

In data de 29-31 mai 2018, candidatii isi ridica anexele fiselor de inscriere de la centrele unde au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

Pe 6 iunie 2018, candidatii care au participat la aceste probe depun anexele fiselor de inscriere la unitatile gimnaziale absolvite. Aceste anexe (completate, semnate, stampilate), se vor atasa fisei de inscriere.

 

Precizare 1: Este considerat promovat candidatul care a obtinut :

 minimum nota 5 la examenul de verificare a cunostintelor de limba si literatura materna.

 minimum nota 6 la examenul de verificare a cunostintelor de limba moderna.

Precizare 2: Conform OMEN nr. 4794/31.08.2017, candidatii care au promovat, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.

Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

Procedura ISMB nr. 4224/20.02.2018 privind „Organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna din cadrul admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2018-2019” este afisata pe site-ul ISMB, http://ismb.edu.ro, la sectiunea Admitere.

 

IMPORTANT!

  1. Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala gimnaziala pe care au absolvit-o, in perioada prevazuta de calendarul admiterii si participa la repartizarea computerizata.
  2. Candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din municipiu care organizeaza clase bilingve pentru limba moderna respectiva/la clase cu predare in limba minoritatilor.
  3. Atentie! Candidatii care nu au participat sau care au participat, dar nu au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba materna/moderna, nu bifeaza pe fisa de optiuni codul care corespunde claselor mentionate la punctul b.

 

Admitere la liceu 2018. PROBE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR
Înscrierea pentru probele de aptitudini: 14-15 mai 2018
Desfăşurarea probelor: 16-18 mai 2018

 

ATENŢIE!
Admiterea elevilor la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
 avizul medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive – condiţie eliminatorie
 susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive.

 

Aprecierea probei de aptitudini se face prin note de la 1 la 10.
Rezultatele se afişează în ziua de 22 mai 2018.
Contestaţiile, în cazul în care metodologia permite, se depun în data de 22 mai 2018.
Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se face în data de 25 mai 2018.
Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele / clasele din învăţământul vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele /probele astfel:
a. în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform art. 8 din Metodologia de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;
b. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe bază de calificativ : admis / respins.
Pentru profilul artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor se face prin note.
Pentru profilul artistic-arte vizuale, sportiv, precum și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

admitere la liceu 2018 - medie

Loading...
Organic India
Disney
Scrie și tu
Nu necesită conectare click aici pentru toate intrebarile
Aboneaza-te
la Newsletter-ul zilnic
Primeste pe mail noutatile Sfatulparintilor.ro. Citeste politica de confidentialitate.

Recomandări

Cele mai noi

Vezi cele mai noi 100 de articole

Cele mai citite din categorie

Meniu