Shop
Ultimele 100 de articole

Regulament si Informatii despre vizita la Fabrica Danone din Bucuresti

Despre vizita

Vizita la fabrica Danone din Bucuresti va avea loc pe data de 26 iunie.

Vizita va incepe la ora 16.00 si va dura pana in jurul orei 18.00.

Persoanele selectate urmeaza sa fie contactate pe mail sau telefonic cu detalii suplimentare.

Adresa fabricii: Str. Sold. Nicolae Canea nr.140-160, sector 2, Bucuresti, Romania. Costul de transport va fi suportat de catre Participant.

 

Cine poate participa

Prin intermediul site-ului Sfatulparintilor.ro, organizatorul selectiei online, urmeaza sa selecteze prin tragere la sorti, cu totul aleator prin programul computerizat random.org, 10 persoane dintre cele care si-au exprimat dorinta de a participa la aceasta vizita.

Organizatorul selectiei va alege 10 persoane  si alte 5 pe o lista de asteptare pentru cazul in care o persoana selectata contramandeaza si doreste sa cedeze locul.

 

Organizatorii selectiei online si al vizitei la fabrica

Organizatorul selectiei online este S.C. EVALUARI IMOBILIARE SRL, cu sediul in Bucuresti, str Olimpiadei nr 36, sector 2, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/1554/02.02.2006, avand CUI 18340102.

Organizatorul vizitei  “In vizita la fabrica Danone!”(denumit în continuare “CAMPANIE”) este S.C. Danone – Productie si Distributie de Produse Alimentare . S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96, sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de inmatriculare RO8961927, capital social 12.000.000,00 lei, Cont bancar RO 42 CITI 0000 0007 2485 1045 deschis la CITIBANK Romania, avand numar de operator de date personale 3487.

Sfatulparintilor.ro se ocupa de urmatoarele aspecte organizatorice:
– implementarea campaniei pe site-ul Sfatulparintilor.ro (constand dintr-un Quiz si un Formular Cerere Participare)
– alegerea prin tragere la sorti a celor 10 persoane care participa si 5 persoane pe lista de asteptare dintre cele care au completat formularul de participare.
– comunicarea cu persoanele care au fost selectate
– protejarea si confidentialitatea datelor stocate temporar pe serverul Sfatulparintilor.ro.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, de a opri Campania in orice moment al acestuia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe site-ul www.sfatulparintilor.ro la sectiunea special dedicata Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

 

Aria de desfasurare a campaniei:

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului www.sfatulparintilor.ro.

 

 

Perioada de desfasurare a campaniei

Campania va incepe la data de 16 mai 2014, ora 14:00 si se va desfasura pana la data de 16 Iunie 2014 cand se va finaliza prin vizita la fabrica.

 

 

 

 

Dreptul de participare

La aceasta campanie au dreptul de a participa persoane fizice cu varsta de cel putin 18 ani, impliniti la data inceperii campaniei, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, vizitatori ai site-ului www.sfatulparintilor.ro.

Pentru a putea fi eligibili pentru o vizita in fabrica, participantii trebuie sa fie parinti avand copii cu varste cuprinse intre 3-7 ani
La Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai agentiilor si societatilor implicate in organizare si derularea acestei Competitii, precum si copiii / parintii, fratii / surorile, sotii / sotiile celor mentionati mai sus.
Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

Mecanismul de selectie al persoanelor care participa la vizita

Participantii trebuie sa acceseze site-ul www.sfatulparintilor.ro la linkul

http://sfatulparintilor.ro/quiz-danonino/afla-ce-fel-de-mama-esti

 

La finalul chestionarului care implementeaza Quiz-ul (test de personalitate) „Ce fel de mama esti” se gaseste un buton care conduce la un formular de inscriere la vizita.
Toti participantii care raspund la toate intrebarile Quiz-ului si completeaza formularul pentru vizita se califica automat la o tragere la sorti in vederea selectarii persoanelor care participa la o vizita la fabrica Danone.
Tragerea la sorti si anuntarea persoanelor selectate se va face pe data de 17 Iunie. Validarea si confirmarea participantilor se va face in perioada 17-25 iunie.
Persoanele selectate pentru vizita si cele aflate pe lista de asteptare sunt anuntate imediat (telefonic sau prin mail). In cazul in care o persoana selectata nu mai este disponibila pentru vizita se va alege o alta persoana in locul ei din lista persoanelor aflate pe lista de asteptare.
Ne asumam dreptul ca in functie de disponibilitatea interna a angajatilor Danone si de realizarea unui grup de 15 participanti, o vizita deja programata si confirmata sa fie anulata.

 

 

 

Identificarea persoanelor selectate prin tragerea la sorti (castigatori):

In cazul in care, in urma validarii telefonice realizate de catre Organizatori se constata ca cel care a castigat in urma tragerii la sorti a completat date care apartin altei persoane, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor dreptul de participare la vizita ca rezultat al activitatii lor, apeland la rezerve (lista de asteptare) in ordinea desemnarii.
Elementele de identificare ale persoanelor selectate sunt:
– In faza participarii: datele personale completate in formularul de inscriere la vizita.
– In faza validarii telefonice/mail: persoana selectata va comunica operatorului datele personale pentru validare si pentru a fi verificat daca a mai fost desemnat castigator al unui alt premiu la tragerile la sorti anterioare la alte campanii organizate de Organizator. Datele personale necesare validarii telefonice sunt: nume, prenume, data nasterii, sex, serie si numar BI/CI, sau CNP, adresa si localitatea din BI/CI.
Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:
– Castigatorii nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
– Castigatorii nu respecta conditiile de validare enumerate in Regulament;
– Castigatorii nu pot fi contactati pentru validarea telefonica conform termenelor mentionate in prezentul
– Castigatorii refuza sa mai participe;
– Castigatorii declara in momentul validarii telefonice ca nu au participat la concurs;
– Se dovedeste ca persoanele respective au inscris in Concurs date care apartin unor firme/branduri/organizatii de orice fel

 

 

Drepturi, Obligatii, Responsabilitati

Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorilor nu li se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.
Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.
Contestatiile se pot face in 5 zile de la data afisarii numelor castigatorilor pe site-ul www.sfatulparintilor.ro prin formularul de contact. Acestea se vor transmite mai departe catre Organizatori.

 

 

Taxe si impozite

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie sau a consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Campaniei, cheltuieli legate de transport pentru deplasarea la fabrica, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

 

Confidentialitatea datelor

Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 3487.
Sfatulparintilor.ro care implementeaza Campania pe site prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 27892.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Organizatorii garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la 6 opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizatori, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L. („Organizatorul”), cu sediul in Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96, sector 2, Bucuresti. Pentru Sfatulparintilor.ro cererea se poate trimite si pe mail la adresa office@sfatulparintilor.ro

 

 

Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorilor.

 

 

Forta Majora

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie ii pune in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor la Campanie pe site-ul www.sfatulparintilor.ro la sectiunea special dedicata Campaniei, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Meniu