Familie-Părinţi/Actualitate

Inscriere clasa pregatitoare 2020. SCHIMBARI importante! Calendarul pentru anul scolar 2020-2021

Inscriere clasa pregatitoare 2020

 Inscriere clasa pregatitoare 2020. Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat astazi, 4 februarie 2020, in consultare publica, metodologia[1] si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar[2] pentru anul scolar 2020-2021.

Principalele noutati incluse in proiectul de metodologie vizeaza constituirea formatiunilor de elevi in clasa pregatitoare, precum si solutionarea situatiilor exceptionale ale copiilor care nu se incadreaza in transele de varsta prevazute de metodologie.

Astfel, constituirea formatiunilor de elevi se face dupa finalizarea procesului de inscriere, conform calendarului, in baza unei proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant si aprobate de Consiliul de administratie, procedura care sa asigure transparenta, echitate, nondiscriminare si incluziune.

De asemenea, situatiile exceptionale ale copiilor care nu se incadreaza in transele de varsta prevazute de metodologie vor fi analizate si solutionate de Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti, in baza unor proceduri proprii.

Propunerile, observatiile si sugestiile pe marginea proiectului de metodologie propus de Ministerul Educatiei si Cercetarii pot fi trimise pe adresa de e-mail inscriere.inv.primar@edu.gov.ro[3], pana in data de 14 februarie 2020.

Inscriere clasa pregatitoare 2020. Repartizarea elevilor in clase

Avand in vedere importanta procesului de inscriere al copiilor la clasa pregatitoare pentru anul scolar 2020-2021, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti sustine transparenta, egalitatea de sanse, eliminarea riscurilor segregarii si ale discriminarii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

Formatiunile de studiu ce urmeaza a se constitui la clasa pregatitoare pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul Municipiului Bucuresti, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 137/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind prevenirea tuturor formelor de discriminare enumerate in actul normativ si a principiilor Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: echitatea (accesul la invatare se realizeaza fara discriminare), asigurarea egalitatii de sanse, transparenta (vizibilitatea deciziei si a rezultatelor prin comunicare eficienta).

In contextul celor prezentate mai sus, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

 1. Fiecare unitate de invatamant va elabora o procedura operationala privind repartizarea pe formatiuni de studiu a elevilor inscrisi la clasa pregatitoare care sa respecte criteriul transparentei si care sa elimine orice suspiciune asupra acestui proces. Aceasta procedura va cuprinde algoritmul/metoda prin care se va face repartizarea elevilor la clasa, respectiv a invatatorului/profesorului pentru invatamant primar. Procedura operationala va fi afisata la avizier si pe site-ul unitatii de invatamant si, de asemenea, va fi diseminata in cadrul zilelor intitulate generic ”porti deschise”.
 2. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a identificat ca modalitati transparente si nediscriminatorii de repartizare la clasa, urmatoarele posibile solutii:

I. Privind distribuirea elevilor la clasa:

 • algoritm de tip alfabetic – ordonarea alfabetica si distribuirea pe clase in functie de pozitia candidatului si numarul de clase existente

Exemplu: Prin planul de scolarizare sunt propuse 3 clase pregatitoare. Dispunerea se va face astfel:

 • Elevul de la pozitia 1 va ocupa loc in clasa A.
 • Elevul de la pozitia 2 va ocupa loc in clasa B.
 • Elevul de la pozitia 3 va ocupa loc in clasa C.

Dupa fiecare grupare de cate trei elevi repartizati, se va relua algoritmul.

 • tragere la sorti a elevilor inscrisi in sedinta publica organizata de unitatea de invatamant;

II. Privind distribuirea cadrelor didactice la clasa:

 • tragere la sorti a invatatorului/profesorului pentru invatamant primar.
 1. In cadrul sedintelor de lucru cu directorii unitatilor de invatamant din perioada imediat urmatoare, I.S.M.B. va analiza si alte solutii pentru determinarea unor reguli de repartizare clare si transparente. De asemenea, prin intermediul Casei Corpului Didactic Bucuresti, se urmareste includerea in oferta de formare a noi cursuri de perfectionare pentru cadrele didactice care vor prelua in incadrare clase pregatitoare.

Se considera ca prin existenta unui algoritm clar si transparent de repartizare a elevilor se evita supraaglomerarea unor clase si se imbunatateste calitatea procesului instructiv-educativ in invatamantul primar.

Inscriere clasa pregatitoare 2020. Calendarul inscrierilor

25 februarie 2020

Afisarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de inscriere in invatamantul primar.

4 – 23 martie 2020

Completarea de catre parinti/tutori legal instituiti/ reprezentanti legali, online sau la unitatea de invatamant la care solicit inscrierea copiilor, a cererilor-tip de inscriere. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicit inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).

Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicit inscrierea copiilor la scoala speciala.

Prima etapade inscriere in invatamantul primar

26 martie 2020

Procesarea, de catre Comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar, a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informaticesi repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.

27-30 martie 2020

Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali, a cererilor prin care sesolicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validareade catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza. Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor –tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceastafaza.

31 martie 2020

Procesareade catre Comisia nationalaa cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsade locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.

1 aprilie 2020

Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupaprima etapa.

A doua etapa de inscriere in invatamantul primar

22 aprilie 2020

Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul scolar. Informarea Ministerului Educatiei si Cercetarii de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.

23 – 30 aprilie 2020

Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioarasau care nu au participat la prima etapa.

Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

4 – 6 mai 2020

Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali, aplicand procedura specificaelaboratade inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.

Completarea, in aplicatia informatica, a datelor din cererile–tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa.

7 mai 2020

Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

8 –15 mai 2020

Centralizarea si solutionarea de  catre  inspectoratul scolar a  cererilor parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

Solutionarea de  catre inspectoratul scolar a  oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu   prioritate, interesul educational al copilului.

Inscriere clasa pregatitoare 2020: Care sunt varstele la care se pot inscrie copiii la scoala

Astfel, parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligatia de a-i inscrie pe cei mici la scoala, in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Parintii copiilor care implinesc 6 ani intre 1 septembrie si 31 decembrie 2020 inclusiv, isi pot inscrie copiii in clasa pregatitoare NUMAI dupa evaluarea psihosomatica. Daca parintele nu opteaza pentru evaluarea psihosomatica sau in cazul in care copilul nu a fost declarat pregatit pentru scoala, in urma evaluarii, atunci acesta va fi inscris in invatamantul prescolar, la grupa mare.

In cazul in care exista solicitari de inscriere in clasa pregatitoare a copiilor care implinesc 6 ani dupa data de 31 decembrie 2020, inspectoratele scolare/unitatile de invatamant vor consilia parintii privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al copilului si ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in urma evaluarii dezvoltarii psihosomatice care sa ateste pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare, copiii vor fi inscrisi in grupa mare din invatamantul prescolar.

IMPORTANT! Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

Inscriere clasa pregatitoare 2020: Conditii de departajare

Elevii inscrisi la scoala de circumscriptie vor urma automat cursurile la aceasta scoala. Dupa ce au loc inscrierile la scolile la care elevii sunt arondati, pe locurile ramase libere va avea loc inscrierea copiilor care nu locuiesc in acele zone. Daca numarul de cereri de inscriere din afara circumscriptiei este mai mare decat numarul locurilor ramase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale si specifice.

Criteriile generale de departajare sunt:

 • a). existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului
 • b). existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti (este asimilat acestei situatii cazul copilului care provine de la o casa de copii/centru de plasament/plasament familial)
 • c). existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte
 • d). existenta unui frate/a unei surori inmatriculate in scoala respectiva

Repartizarea copiilor se face in ordine descrescatoare a numarului de criterii generale cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc 3 criterii, apoi 2 si, in final, copiii care indeplinesc un criteriu. In cazul in care mai multi copii indeplinesc un criteriu, ordinea de prioritate a criteriilor este de la a) la d).

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare scoala si se aplica daca sunt mai multi copii inscrisi decat locuri libere, dupa ce criteriile generale au fost aplicate.

Exceptie la ordinea de aplicare a criteriilor generale si specifice pot face scolile cu predare in limba unei minoritati nationale, daca stabilesc printre criteriile specifice cunoasterea limbii de predare; in acest caz, criteriul cunoasterii limbii de predare poate fi aplicat inaintea criteriilor generale. 

Inscriere clasa pregatitoare 2020 – Acte necesare

Pentru inscrierea copiilor la scoala este necesara cererea-tip care se completeaza online sau la secretariatul scolii la care parintele doreste sa-si inscrie copilul.

Dupa validarea cererii parintii vor mai depune la secretariatul scolii:

– copie a buletinului de identitate

– copie a certificatului de nastere a copilului

– evaluarea dezvoltarii psihosomatice (dupa caz)

– dovada indeplinirii criteriilor de departajare (pentru inscrierea la alta scoala decat cea de circumscriptie).

Endnotes:
 1. metodologia: https://sfatulparintilor.ro/wp-content/uploads/2020/02/proiect_metodologie_-inscriere_invatamant-primar.pdf
 2. calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar: https://sfatulparintilor.ro/wp-content/uploads/2020/02/proiect_calendar_inscriere_invatamant_primar.pdf.pdf
 3. inscriere.inv.primar@edu.gov.ro: mailto:inscriere.inv.primar@edu.gov.ro
 

Vizualizări: 22176
 

Cuvinte cheie: ,