Familie-Părinţi/Actualitate

Concediu crestere copil 2020. Conditii de acordare, ce acte sunt necesare, ce venituri ai voie sa realizezi in concediu crestere copil

Concediu crestere copil 2020

Concediu crestere copil 2020. Concediul[1] de crestere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani (3 ani pentru copilul cu handicap) poate fi acordat oricaruia dintre parinti, potrivit legislatiei in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ), cat si o limita maxima, in vigoare de putina vreme.

In situatii de exceptie, beneficiarul poate sa obtina bani si din alte surse in timpul concediu crestere copil 2020.

Concediu crestere copil 2020 – Conditii de acordare

Legea da dreptul atat mamei cat si tatalui sa obtina concediul si banii aferenti pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap). Pentru asta, trebuie sa fi realizat timp de cel putin 12 luni venituri impozabile in ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010.

„Persoanele care, in ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit (…), beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara”, prevede actul normativ amintit.

Te mai poate interesa: Indemnizatie crestere copil 2020: Ce modificari sunt anul acesta. Cat este stimulentul de insertie[2]

In afara de banii obtinuti din salarii, activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, cele 12 luni pot fi constituite total sau partial si din perioade asimilate in care parintele indreptatit s-a aflat in una dintre urmatoarele situtatii:

 1. si-a insotit sotul in misiune permanenta in strainatate;
 2. a beneficiat de indemnizatie de somaj;
 3. a beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 4. a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
 5. a beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani;
 6. a beneficiat de pensia de invaliditate;
 7. a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare/perfectionare profesionala din initiative/cu acordul angajatorului;
 8. a urmat sau urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 9. se afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta.

In situatia parintilor adoptivi, a persoanelor care au luat copilul in plasament sau al tutorilor, se ia in considerare indeplinirea conditiilor timp de 12 luni din ultimii doi ani anteriori adoptiei, plasamentului sau instituirii tutelei.

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda indiferent de numarul de copii pentru care parintele a beneficiat in trecut de aceste drepturi.

DE RETINUT! Banii si concediul de crestere a copilului se cuvin pentru fiecare dintre nasteri, daca parintii au mai mult de un copil.

In afara de conditiile de mai sus, parintele care vrea sa intre in CCC trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii:

 1. sa fie cetatean roman, strain sau apatrid (adica fara cetatenie);
 2. domiciliul/resedinta sa-i fie pe teritoriul Romaniei;
 3. locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

ATENTIE! Nu se transfera de la un parinte la altul dreptul la CCC. Daca ambele persoane din familie au dreptul la CCC, regula este ca cel putin o luna din perioada totala a CCC este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Astfel, daca mama intra in concediul de crestere, tatal trebuie sa stea si el in concediu, in locul mamei, cel putin o luna.

Concediu crestere copil 2020 – Documente necesare

Pentru a beneficia in mod legal de concediul si indemnizatia de crestere a copilului, parintele interesat trebuie sa depuna o cerere, conform OUG nr. 111/2010, insotita de urmatoarele documente (nu sunt necesare copii legalizate):

 • copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul, dupa caz;
 • actele doveditoare care sa ateste veniturile obtinute in ultimele 12 luni inainte de data nasterii copilului;
 • dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
 • dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;
 • orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Acestea se depun, potrivit ordonantei, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Citeste si: Alocatie copii 2020. Cine beneficiaza de alocatie. Cat este cuantumul in 2020[3]

Concediu crestere copil 2020 – Ce venituri ai voie sa realizezi in concediu crestere copil

Regula este ca persoana care primeste indemnizatia pentru concediu crestere copil sa nu mai realizeze si alte venituri in perioada respectiva. Altfel, se va suspenda dreptul la bani (suspendare care va interveni in ziua imediat urmatoare). Totusi, OUG nr. 111/2010 a prevazut si cateva exceptii de la aceasta regula:

 • persoana primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu
 • cel indreptatit primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora;
 • beneficiarul realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel nu depaseste de trei ori cuantumul minim al indemnizatiei.

In acest din urma caz, parintele are voie sa obtina venituri impozabile, fara sa-i fie suspendata plata indemnizatiei, daca acestea nu depasesc intr-un an calendaristic 3.750 de lei (1.250 lei x 3).

Endnotes:
 1. Concediul: https://www.avocatnet.ro/articol_47245/Concediul-%C5%9Fi-indemniza%C5%A3ia-de-cre%C5%9Ftere-a-copilului-2018-Cum-se-ob%C8%9Bin-%C8%99i-ce-s-a-schimbat-anul-acesta.html
 2. Indemnizatie crestere copil 2020: Ce modificari sunt anul acesta. Cat este stimulentul de insertie: http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/actualitate/indemnizatie-crestere-copil-2018-ce-modificari-sunt-anul-acesta-cat-este-stimulentul-de-insertie/
 3. Alocatie copii 2020. Cine beneficiaza de alocatie. Cat este cuantumul in 2020: http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/actualitate/alocatie-copii-2018-cine-beneficiaza-de-alocatie-cat-este-cuantumul-2018/
 

Vizualizări: 46060
 

Cuvinte cheie: